Familjeparkour

Träna tillsammans med ditt barn & ta del av parkourens fantastiska värld!

Nu finns det möjlighet för dig som förälder att träna parkour tillsammans med ditt barn. Ni tränar samma tid, i samma sal, i en barn- respektive vuxengrupp. Gemensam träning på rätt nivå!

Parkour går ut på att med den egna kroppen röra sig från en plats till en annan på ett så snabbt, effektivt och framför allt kontrollerat sätt som möjligt. Du ska ta dig över, under eller igenom eventuella hinder. Fokus ligger på ständig rörelse, effektivitet och smidighet. Genom att träna parkour ökar din fysiska styrka, kondition, koordination och balans.

På nybörjarnivån ligger fokus på teknik. Här läggs grunderna för att i framtiden kunna utföra alla rörelser med med rätt teknik och flow. Det läggs även en stor vikt vid koordinations träning.

För: Vuxen + barn
Gruppindelning: Vuxengruppen och barngruppen tränar parallellt i salen. Samma tid, samma lokal, men olika nivåer.