Play & Learn 1-3 år (Förälder- & barn klass)

Förälder- & barn klass

Play & Learn riktar sig till barn som är 1-3 år och föräldrar. Under klassen introduceras du och ditt barn till att knyta an genom lek och rörelse. Det går bra att delta från och med terminen som barnet fyller 1 år. Det krävs inga förkunskaper för att delta på klassen. Alla övningar lärs ut på ett pedagogiskt och lekfullt sätt.

Vid varje tillfälle introduceras barn och förälder till rörelse genom tre huvudmoment Hinderbana, Lek med boll och Rörelse till musik. Du som förälder är aktivt med och deltar tillsammans med ditt barn på alla moment. Alla hänger med utifrån sina egna förutsättningar och villkor. Det går bra att lyfta/bära eller låta ditt barn krypa, gå eller springa. Låt fantasin och lekfullheten sätta gränserna.

Huvudmoment
  • Hinderbana: Varje vecka erbjuder vi en ny bana som du och ditt barn gemensamt ska ta er igenom. Målet med banan är att introducera olika moment såsom krypa under, hoppa över, hänga, rulla osv.
  • Lek med boll: Varje vecka introduceras bollar under lekfulla former. Det kommer vara olika typer av bollar i olika storlekar och material.
  • Rörelse till musik: Rörelse till musik genomsyrar hela klassen. I slutet av varje klass kommer vi att leka en lek kopplat till musiken ex ”Dans-stopp”.
Målsättning med Play & Learn
  • Ge barn och förälder en möjlighet att stärka sina band genom rörelse
  • Skapa en nyfikenhet och kreativitet kopplat till fysisk aktivitet
  • Främja barnets fysiska och mentala utveckling genom rörelse
  • Möjlighet för dig som förälder att se ditt barn glädjas och utvecklas genom fysisk aktivitet.

Gruppindelning
Play & Learn 1-2 år, Förälder & barn
Play & Learn 2-3 år, Förälder & barn
Platserna är begränsade och grupperna tränar parallellt

Sök i schema >>